9 Redenen voor een InkoopAnalyse

Kosten besparen

Met de Inkoopreductie InkoopAnalyse krijg je in een handomdraai helder inzicht in jouw bestedingen. Daarmee kun je direct zien op welke terreinen je aanzienlijke kosten kunt besparen. Behaal bijvoorbeeld prijsvoordeel door volume te bundelen. Of bespaar indirect door reductie van facturen. Daarmee verhoog je bovendien de efficiency van jouw inkoopproces.

 

Verbeter Bedrijfsprocessen

Met de gegevens van de Inkoopreductie InkoopAnalyse maak je de juiste keuze om processen binnen jouw organisatie uit te voeren of te verbeteren. Waar doe je bijvoorbeeld het beste aan: een e-procurement systeem implementeren, procurement cards aan medewerkers toekennen of de ontvangst en verwerking van facturen stroomlijnen? Wellicht vragen andere strategieën en tactieken uit de Kraljic-matrix jou om processen binnen de organisatie bij te stellen. De resultaten van de Inkoopreductie  InkoopAnalyse helpen jou daarbij.

  

Koop binnen de contracten

Om budgetten te beheersen, leg je afspraken met leveranciers vast in contracten. Maar eigenwijs gedrag van interne klanten (collega’s) kan leiden tot aankopen buiten die contracten om. En dat leidt weer tot meer en ongecontroleerde uitgaven. De Inkoopreductie InkoopAnalyse maakt afwijkingen zichtbaar. Zo herken je meteen de uitgaven voor die producten, die collega’s inkochten bij leveranciers die geen contract met jou hebben, maar waarvoor wel een contract bestaat met een andere leverancier.

 

Risico’s beheersen

Voorkom dat je te afhankelijk wordt van een bepaalde leverancier. Kan of wil die niet meer aan jou leveren, dan zijn de gevolgen namelijk erg groot. Zeker als het om kritische goederen of diensten gaat. Met de Inkoopreductie InkoopAnalyse heeft u snel jouw leveranciersgegevens paraat en voorkomt je onnodige risico’s.

  

In volume besparen… en winnen aan tijd

 Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je voor een bepaald product of een categorie aan producten juist héél veel kleine leveranciers heeft. Kies je voor (veel) minder leveranciers, dan bundelt je het volume en bespaar je geld en inkooptijd. Uw onderhandelingspositie is beter en je wint aan tijd bij de beheersing van de leveranciersrelatie. Bovendien heeft de Afdeling Crediteuren het minder druk. Ze hoeft immers minder facturen te verwerken. De Inkoopreductie InkoopAnalyse geeft inzicht in de hoeveelheid leveranciers, categorieën producten en grootverbruikers.

 

Weten wat lokaal wordt gekocht

Veel bedrijven hebben de voorkeur om lokaal of regionaal in te kopen. Gebeurt dat voldoende? Of juist niet? Cijfers helpen om emotie uit eventuele discussies weg te nemen. Gebruik de data die verrijkt zijn met geografische informatie, dan kun je (laten) zien hoeveel je lokaal besteedt. De Inkoopreductie InkoopAnalyse draagt daarmee ook bij aan rust en verminderde emotie binnen jouw bedrijf.

 

(Wettelijke) regelgeving naleven

Ook uw organisatie heeft te maken met regels en eisen. Denk aan de inkoopcodes van de overheid, maar ook aan de interne regels en afspraken. Stel, jouw organisatie houdt rekening met een aanbestedingsdrempel van € 25.000. Bestedingen boven dit bedrag moeten volgens uitgebreide regels verlopen. Maar het kan heel goed voorkomen dat jouw medewerkers of collega’s in tal van kleinere inkopen boven dat bedrag uitkomen, zonder dat zij het zelf in de gaten hebben. Met de Inkoopreductie InkoopAnalyse herken je het aankoopgedrag van uw medewerkers of collega’s. Dat geeft handvatten voor actie.

 

Benchmarken: uw resultaten vergelijken

Bij benchmarking vergelijkt een medewerker van Inkoopreductie niet alleen uw prestaties en resultaten van jaar tot jaar binnen uw eigen organisatie, maar ook landelijk of branchebreed. Bovendien levert een vergelijking met uw concurrenten veel waardevolle informatie op. Wil je prestaties met externe organisaties vergelijken, vraag Inkoopreductie  dan om uw administratie in te delen conform de UNSPSC-code (United Nations Standard Product & Services Code).

  

Dubbele betalingen voorkomen

Een dubbele betaling is zo gemaakt, maar het kost veel meer tijd om die tweede betaling terug te draaien. Stel: jouw leverancier belt voor betaling van zijn factuur. Na ‘dolen’ in jouw organisatie komt hij uit bij de feitelijke besteller. Die betaalt meteen met zijn procurement-card. Maar de achterstallige factuur bevindt zich nog in het interne betaalproces. Daardoor ontvangt de leverancier uiteindelijk een dubbele betaling. Het oplossen van deze problematiek gaat extra tijd en mankracht vergen. Met de Inkoopreductie InkoopAnalyse worden deze situaties inzichtelijk gemaakt. In drie muisklikken maak je de orders per leverancier zichtbaar.